شركت مهندسين مشاور آبسار فارس

 
 
 

 
 

 

  كفايت كاركنان كليدي مشاور

 اعضاي هيئت مديره اين مهندسين مشاور بمدت طولاني مسئوليت مديريت شركت‌هاي مهندسين مشاور را كه در زمينه       صنعت آب فعاليت مي‌نمايند عهده‌دار بوده‌اند. همچنين مديريت پروژه تعداد زيادي از طرحهاي تأسيسات آب و فاضلاب را   عهده‌دار بوده‌اند. اين مهندسين مشاور توانسته است بيش از 30 نفر از كارشناسان زبده صنعت آب را جذب نمايد، كه از  سابقه مطالعاتي و اجرايي قوي در بخش تأسيسات آب و فاضلاب دارا مي باشند. لازم به ذكر است كه كارشناسان شاغل در  اين مهندسين مشاور اشراف كامل به طرح مورد نظر دارند و در انجام مطالعات و اجراي طرحهاي مرتبط با تاسيسات  تصفيه فاضلاب از سوابق خوبي برخوردار مي باشند. در شرح پيوست ليست كارشناسان شاغل در بخش هاي مختلف اين  مهندسين مشاور آمده است .

 جهت انجام خدمات مطالعات قراردادهاي مبادله شده اين مهندسين مشاور تعدادي  از كارشناسان ارشد و با تجربه و متخصص را جذب و مشغول بكارنموده است . كه ضمن معرفي اين عوامل در بخش هاي گوناگون بشرح زير مشغول بكار مي باشند . 

 II  ـ عوامل كليدي بخش سد سازي و مطالعات منابع آب

1ـ‌ آقاي فرهاد دبيري : فوق ليسانس سازه از دانشگاه شيراز با بيش از 23 سال سابقه در انجام مديريت و كارشناس طرحهاي سدسازي و منابع آب

 2ـ آقاي علي اكبر موسوي : داراي درجه دكتراي عمران آب گرايش منابع آب و هيدرولوژي با بيش از 25 سال سابقه تدريس در دانشگاه شيراز و همچنين مديريت و انجام مطالعات طرحهاي سد سازي و منابع آب

3- آقاي مهندس مهدي شكرخوار فوق ليسانس راه و ساختمان با بيش از 27 سال سابقه كار در طراحي و اجراي سدها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي

4- آقاي سيد محمد مير احمدي نژاد : ليسانس زمين شناسي از دانشگاه تهران با بيش از 30 سال سابقه در انجام خدمات ژئوتكنيك و مطالعات زمين شناسي

III   ـ عوامل كليدي بخش تأسيسات آب و فاضلاب

1ـ آقاي شهرام محمدي قوام : فوق ليسانس عمران هيدروليك با بيش از 13 سال سابقه كار در مديريت و كارشناسي طرحهاي تاسيسات آب و فاضلاب

 2-آقاي رسول رجب پور : فوق ليسانس عمران

 3-آقاي نيما برقي  :  ليسانس عمران

 4- خانم  نارنين پيرنيا :  ليسانس آبياري

 5- خانم مريم عسكريان : ليسانس  عمران

 6- آقاي امير هاشمي فر :  فوق ديپلم كامپيوتر

IV  ـ عوامل كليدي بخش آبخيزداري

1-- آقاي روح اله قلمبر : كارشناس آبياري و زهكشي 

2- آقاي مهدي حاتمي : فوق ليسانس سازه‌هاي آبي

3- زهره حسين آبادي : كارشناسي ارشد آبياري و زهكشي

4- خانم ليلا ستوده : فوق‌ليسانس زمين‌شناسي

5- آقاي روح اله قلمبر : كارشناس آبياري و زهكشي 

6- خانم فروغ طاهري : ليسانس آبياري و زهكشي

7- خانم سميه دبيري : ليسانس آبخيزداري

8- خانم مريم ملايم: ليسانس خاك‌شناسي

9- آقاي علي رجبي زاده : فوق ديپلم معماري