شركت مهندسين مشاور آبسار فارس

 
 
 


در آغاز سال 1389، شركت مهندسين مشاور آبسار فارس پ هفتمين سال تلاش خود را در جهت ايفاي مسئوليت و كمك به توسعه صنعت آبي كشور پشت سر گذارده و وارد  هشتمين سال خدمتگزاري خويش مي شود.
شركت مهندسين مشاور آبسار فارس طي هفت سال گذشته با پشت سر گذاردن فراز و نشيب هاي بسيار توفيق آن را يافت تا حتي المقدور در تمامي زمينه هاي مرتبط با صنعت آب در حوزه هاي گوناگون مطالعاتي و نظارت بر اجراي طرحهاي عمراني  ايفاي نقش نمايد.  ادامه...
 آخرين اخبار:


 پروژه های ما :
باعنایت به توانمندیها و نیروی انسانی کار آمد ، شرکت مهندسین مشاور آبسار فارس در کلیه زمینه های صنعت آب  تجربيات زيادی داشته و در اقصی نقاط کشور برای کار فرمايان مختلف  خدماتي به شرح زیر ارئه نموده است .
توسعه منابع آب و سد سازي آبياری و زهکشی
 آب و فاضلاب كشاورزي و منابع طبيعي
نشانی: شيراز -بلوار زرهي-خيابان باغ‌حوض-كوچه 12-پلاك78   تلفن : 8301943 -8209104 - 8209102-0711
e-mail: Absarfars_eng@yahoo.com